Tìm kiếm

Design

Docase / Handmade  / Design

|ĐỎ NEW COLLECTION| NHẤT TỨ VẠN

Đỏ năm nay muốn hoá vạn màu thành những ý chúc. Tục chúc tết từ lâu đã là một trong những phong tục lâu đời của người Việt, từng câu chúc từ giản dị cho đến cầu kỳ đều mang đến những ý nghĩa tốt đẹp, may mắn và những kỳ vọng cho những người nhận được. Câu chúc được thể hiện qua âm thanh dễ chịu hay qua những câu chữ tỉ mỉ trên tấm thiệp gói kỹ, chúng len lỏi vào từng thôn xóm, trên từng...